ที่อยู่ติดต่อ

ที่อยู่ : โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์/โทรสาร 045-815045