ตีนเป็ด

ชื่อพันธุ์ไม้ ตีนเป็ด, พญาสัตบรรณ รหัสพรรณไม้ 7-34160-001-006 ไม้ต้น พืชบกพบกลางแจ้ง สูง 10 เมตร ทรงพุ่มรูปไข่ กว้าง 2 เมตร ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง ผิวหยาบขรุขระ เห็นข้อปล้องชัดเจน ต้นอ่อนสีขาว ต้นแก่สีดำขาว มีน้ำยางขุ่นสีขาว

Read more

พิกุล

ชื่อพันธุ์ไม้ พิกุล รหัสพรรณไม้ 7-34160-001-005 ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปไข่ สูง 6 เมตร กว้าง 4 เมตร พืชบก ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอมเขียว ผิวขรุขระ ไม่มียาง ใบเดี่ยว สีเขียว กว้าง

Read more

พุทรา

ชื่อพรรณไม้ หมากทัน, มะทัน หรือ พุทรา รหัสพรรณไม้ 7-34160-001-004 ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปร่ม สูง 3 เมตร กว้าง 2 เมตร พืชบก ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอมเทา ตามลำต้นและกิ่งมีหนาม

Read more

ขี้เหล็ก

ชื่อพันธุ์ไม้ ขี้เหล็ก รหัสพรรณไม้ 7-34160-001-003 ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปไข่ สูง 8 เมตร กว้าง 5 เมตร พืชบก ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลปนดำ ผิวแตกเป็นสะเก็ด ไม่มียาง ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว สีเขียว ใบย่อย

Read more

หางนกยูงฝรั่ง

ชื่อพรรณไม้   หางนกยูงฝรั่ง รหัสพรรณไม้   7-34160-001-002 ไม้ต้น  ทรงพุ่มรูปร่ม  สูง  5  เมตร  กว้าง  8  เมตร  พืชบก   ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอมเทา   ผิวขรุขระ   ไม่มียาง  ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น  สีเขียว  ใบย่อย  18-28 ใบ       ใบย่อยกว้าง 0.4

Read more

โพ, โพศรีมหาโพ

ชื่อพรรณไม้   โพ,โพศรีมหาโพ รหัสพรรณไม้   7-34160-001-001 ไม้ต้น  ทรงพุ่มรูปร่ม  สูง 9  เมตร  กว้าง  12  เมตร  พืชบก  ลำต้นเหนือดิน  ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้นสีน้ำตาล  ผิวขรุขระ มียางใส  ใบเดี่ยว สีเขียว 

Read more