โพ, โพศรีมหาโพ

ชื่อพรรณไม้   โพ,โพศรีมหาโพ
รหัสพรรณไม้   7-34160-001-001

ไม้ต้น  ทรงพุ่มรูปร่ม  สูง 9  เมตร  กว้าง  12  เมตร  พืชบก  ลำต้นเหนือดิน  ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้นสีน้ำตาล  ผิวขรุขระ มียางใส  ใบเดี่ยว สีเขียว  แผ่นใบกว้าง  7  เซนติเมตร  ยาว 24  เซนติเมตร  ใบเรียงสลับ  ใบรูปหัวใจ  ปลายใบแหลม  โคนใบรูปหัวใจ   ขอบใบหยักมน  ดอกช่อถูกหุ้มด้วยฐานรองดอก  ออกดอกตามซอกใบ  ไม่มีกลีบเลี้ยง  กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น  5  แฉก  สีเขียว  รูปคนโท  รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ  ไม่มีกลิ่น  ผลรวม  ผลสด  ผลอ่อนสีเขียว  ผลแก่สีม่วงดำ  ผลมีเมล็ดจำนวนมาก  เมล็ดสีน้ำตาล  รูปร่างกลม  เปลือกต้น  ทำยาชงหรือยาต้มแก้โรคหนองใน   ใบและยอดอ่อน  แก้โรคผิวหนัง  เป็นที่สักการะบูชาในศาสนาพุทธและฮินดู