หางนกยูงฝรั่ง

ชื่อพรรณไม้   หางนกยูงฝรั่ง

รหัสพรรณไม้   7-34160-001-002

ไม้ต้น  ทรงพุ่มรูปร่ม  สูง  5  เมตร  กว้าง  8  เมตร  พืชบก   ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอมเทา   ผิวขรุขระ   ไม่มียาง  ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น  สีเขียว  ใบย่อย  18-28 ใบ       ใบย่อยกว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาว 0.8 เซนติเมตร  ใบเรียงสลับ   ใบย่อยรูปขอบขนาน  ปลายใบและโคนใบโค้งมน ขอบใบเรียบ  ดอกเป็นดอกช่อเชิงหลั่น ออกที่ปลายยอด  กลีบเลี้ยงแยกจากกัน 5 กลีบ  ด้านบนสีแดง  ด้านล่างสีเขียว  กลีบดอกแยกจากกัน  5 กลีบ   สีแดงอมส้ม   เกสรเพศผู้ 10 อัน สีแดง  เกสรเพศเมีย 1 อัน  สีแดง  รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ  ผลเดี่ยว  ผลแห้งแก่แล้วแตกแนวเดียว  ผลอ่อนสีเขียว  ผลแก่สีดำ  ผลเป็นฝักใหญ่ แบน แข็ง    มี 20 เมล็ด  เมล็ดสีดำ  รูปร่างกลมแบน  ผล   กินได้  แก่น  ต้มเป็นยารักษาโรคโลหิตจาง  เนื้อไม้  ใช้ทำไม้กระดาน