ขี้เหล็ก

ชื่อพันธุ์ไม้ ขี้เหล็ก
รหัสพรรณไม้ 7-34160-001-003

ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปไข่ สูง 8 เมตร กว้าง 5 เมตร พืชบก ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลปนดำ ผิวแตกเป็นสะเก็ด ไม่มียาง ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว สีเขียว ใบย่อย 14 ใบ ใบย่อยกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ดอกช่อเชิงหลั่น ออกดอกที่ปลายยอด ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงแยกกัน 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกแยกกัน 5 กลีบ สีเหลือง เกสรเพศผู้ มี 6 อัน สีน้ำตาล เกสรเพศเมียมี 1 อัน สีขาว รังไข่เหนือวงกลีบ มีกลิ่นฉุน ผลเดี่ยว ผลแห้งแก่แล้วแตกตามแนว ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล ผลเป็นฝักแบนยาว เมล็ดมีจำนวนมาก สีดำ รูปร่างแบ ใบอ่อน ใช้ทำอาหาร ใบแก่ แก้ระดูขาว แก้นิ่ว ขับปัสสาวะ ดอก เป็นยาระบายอ่อนๆ เป็นยานอนหลับ ลดความดันโลหิต ราก ใช้แก้ไข้กลับ ไข้ซ้ำ รักษาแผลกาฬโรค