พิกุล

ชื่อพันธุ์ไม้ พิกุล
รหัสพรรณไม้ 7-34160-001-005

ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปไข่ สูง 6 เมตร กว้าง 4 เมตร พืชบก ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอมเขียว ผิวขรุขระ ไม่มียาง ใบเดี่ยว สีเขียว กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร ผิวใบมัน ใบเรียงสลับระนาบเดียว รูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 6 แฉก สีเขียว กลีบดอกแยกจากกัน 5 กลีบ สีขาวนวล เกสรเพศผู้ 6 อัน สีขาวนวล เกสรเพศเมีย 1 อัน สีเหลือง รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ มีกลิ่นหอม ผลเดี่ยว ผลสด ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีส้มหรือสีแสด ผลรี หนึ่งผลมี 1 เมล็ด เมล็ดสีน้ำตาล รูปร่างกลม เนื้อไม้ใช้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ สมัยก่อนนิยมปลูกตามวัดคนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมปลูกตามบ้าน เพราะถือเป็นต้นไม้วัดและกลิ่นหอมของดอกเป็นกลิ่นของความเศร้า